TELEFON KONTAKTOWY:

SEKRETARIAT:

731-180-923

ŻŁOBEK na ul. Dworcowa 49

 693-577-173

 Przedszkole ul. Dworcowa 49

691-870-905

693-099-792

...lub indywidualnie z nauczycielem grupy.

 


Misja Przedszkola:

W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:

  • Zajęcia z rytmiki - w ramach czesnego;
  • Zajęcia z języka angielskiego - w ramach czesnego;
  • Zajęcia logopedyczne;
  • Zajęcia z nauki pływania na basenie "Arena";
  • Zajęcia z Judo;
  • Koncerty;
  • Teatrzyki;
  • Wycieczki.

 Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

 Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i  możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

 Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Jesteśmy przedszkolem realizującym treści przyrodniczo-ekologiczne nastawionym na twórczy rozwój dziecka.